Ett Digitalt Ekosysstem för hållbar handel

Impulso är ett digitalt ekosystem som driver en helt ny affärsmodell för lönsam och hållbar fysisk handel. Systemet minimerar dina ekonomiska risker, frigör likviditet och avlastar dig från moment som inte hör till din kärnverksamhet. Du jobbar tajt tillsammans med dina leverantörer och kan hela tiden presentera ett attraktivt butikssortiment.

Vill du skapa en attraktiv mötesplats i din stad?

Läs mer