Om Klingspor

Konstnären Alexander Klingspor som är känd för sina känslofyllda oljemålningar och sin samlade produktion så här långt, rymmer uttryck som förmedlar känslor och stämningar av ensamhet, sociala- och emotionella avstånd, begär, frosseri, avsmak och längtan.

Man finner många konsthistoriska referenser i hans bildvärld. Referenser som överförts till personliga, nutida, multifigurativa och surrealistiska kompositioner som i vissa fall kan väcka motstridiga känslor. Det som fascinerar och lockar vissa betraktare, upplevs som provocerande av andra. Det kan gälla både vald estetik och de motivmässiga framställningarna av män, kvinnor och sociala sammanhang.