EN NYCKELFÄRDIG PLUG IN FÖR FRAMTIDENS HANDEL

Vi tar bort alla fasta kostnader

för varulager, hyra och teknik. 

Vi jobbar med sortiment som styrs av efterfrågan  

produkter som inte säljer byts ut utan kostnad

Nya modeller för hyressättning  

av lokal

Ökar försäljningen med smart teknik

integrering av digitala skärmar I butiken som är kopplade till webbshopen och ger möjlighet att exponera större sortiment med point of sale- eller hemleverans.

Automatiserad delningsekonomi 

mellan leverantörer butiksägare och fastighetsägare 

Automatiserat administrativt flöde

från inleverans av varor till försäljning, fördelning av intäkter, uppdatering av respektiver varulager hos butik och leverantör, bokföring och rapportering..

Vad innebär det för butiksägare & leverantörer? 

Teknisk Utveckling

Virituellt lager 

Hanterar avstämning vid inleverans i butik och automatisk uppdatering av varulager hos leverantör 

Automatiserad delningsekonomi 

Fördelar intäkterna till butiksägare, leverantörer, hyresvärd och Impulso vid försäljning 

Rapportering 

Automatiserad rapportering till butiksägare och leverantörer 

Bokföring

Hanterar automatiskt bokföringen från försäljning och transaktionsflöden .